Musiikkileikkikoulu

Vauva- ja perhemuskari 0–4-vuotiaat Muskari 3–5-vuotiaat Soitinkaruselli 5–9-vuotiaat Ukuleleryhmä Kanteleryhmä Kuorot Koululaisten musakerhot

Tule mukaan Kotkan seudun musiikkiopiston elämyksellisiin muskareihin!

Kotkan seudun musiikkiopiston varhaisiän musiikinopetus tarjoaa iloista, monipuolista ja tavoitteellista musiikkitoimintaa lapsille vauvasta ensimmäisille koululuokille asti.

Tunneilla harjoitellaan musiikin perusasioita (rytmi, tempo, melodia, kesto, sointiväri, harmonia ja dynamiikka) laulaen, lorutellen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Oman lisänsä opetukseen tuo muu luova ilmaisu, kuten kuvataide ja tarinat. Elämyksellisen toiminnan avulla pyritään tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kokemaan onnistumisen iloa.

Musiikkiopiston muskarista vie polku soitinvalmennuksen kautta instrumenttiopintoihin ja kuoroihin. Useimmiten musiikista tulee hauska harrastus, joillekin jopa ammatti. Varhaisiänmusiikkikasvatuksen tärkein tavoite on herättää kipinä musiikista iloitsemiseen ja nauttimiseen, joka voi säilyä läpi elämän. Kehitymme jokainen omaan tahtiimme – joku laulaa jo 1-vuotiaana, toinen vasta 11-vuotiaana. Hyvää mieltä musiikki tuo kuitenkin kaikille!

Opetusta järjestetään Kotkassa, Karhulassa, Siltakylässä, eripuolilla Haminaa, Virolahdella ja Miehikkälässä.

Lataa muskarilukujärjestykset:

Lapset osallistumassa musiikkiopetukseen

Vauva- ja perhemuskari 0–4-vuotiaat

Muskari on aikuisen ja lapsen yhteinen musiikkihetki. Muskarissa koetaan musiikin iloa leikin, laulun ja liikkeen avulla. Muskarissa körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukana. Perheryhmässä voi olla lapsen tukena vanhempi, isovanhempi, kummi tai isosisarus. Vanhemman avulla lapsi oppii ryhmätaitoja, kukin lapsi omassa tahdissaan. Musiikki on kuin aurinko, jonka säteet kehittävät lapsen monia taitoja. Tuttu laulu tai leikki voi kesyttää pienen känkkäränkän. Rytmikäs ja nopea musiikki vauhdittaa, tuutulaulu rauhoittaa.

Muskari 3–5 -vuotiaat

Muskarissa leikitään ja eläydytään musiikkiin, helposta haastavampaan edeten ryhmän taitojen mukaan. Muskarissa lauletaan, liikutaan, leikitään, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, tutustutaan eri instrumentteihin sekä kuunnellaan musiikkia. Muskarin tavoitteena on herättää rakkaus musiikkiin ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Musiikkileikkikoulu antaa valmiuksia musiikkiopistossa tapahtuviin soitinopintoihin, kouluun sekä moniin muihin harrastuksiin.

Muskariin tullaan ilman omaa aikuista. Tarvittaessa aikuinen voi olla ensimmäisiä tunteja tukemassa lasta.

Tarinasäveltäminen 3-6 -vuotiaat

Tarinasäveltäminen on improvisointia, vapaata musiikki-ilmaisua ja keksimistä pienessä ryhmässä. Tarinasävellyksessä luodaan oma teos sekä soitetaan ja lauletaan valmiita teoksia. Tarinasävellykset esitetään konsertissa, johon kutsutaan säveltäjälle tärkeitä henkilöitä. Lapset oppivat monia sosiaalisia taitoja ja voivat löytää tarinasäveltämisen kautta uuden ilmaisukeinon tunteille ja kokemuksille sekä saavat välittömän kokemuksen osaamisesta ja onnistumisesta. Tarinasäveltäminen sopii hyvin myös eritystä tukea tarvitseville ja kehitysvammaisille oppilaille. Tarinasävellys ei vaadi aiempia musiikillisia taitoja ja erilaiset oppilaat voivat kokea olevansa tasavertaisia muiden kanssa.

Tunnetaitomuskari 6-8 -vuotiaat

Tunnetaitomuskarissa harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja nimeämistä sekä tutustutaan tunnetaitoihin ja käytännön tunnesäätelykeinoihin. Tunnetaitojen oppiminen tukee lapsen itsetuntoa sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä auttaa pärjäämään kaverisuhteissa, päiväkodissa ja koulussa. Tunnetaitomuskarit rakentuvat tarinoiden, tehtävien, mielikuvaharjoitusten ja monipuolisen musiikillisen toiminnan ympärille.

Muskariin tullaan ilman omaa aikuista. 

Soitinkaruselli 5-9 -vuotiaat

on yli 5-vuotiaille tarkoitettuja ryhmä, joissa harjoitellaan musiikin perusasioita
monipuolisesti laulaen, liikkuen, improvisoiden, kuunnellen ja soittaen. Karusellissa käytetään
tuttuja rytmisoittimia ja rumpuja sekä harjoitellaan melodia- ja säestyssoittoa laattasoittimilla,
kanteleella, nokkahuilulla ja ukulelella. Soitinkarusellissa tutustutaan myös monipuolisesti musiikkiopiston laajaan soitinvalikoimaan. Oppilaiden toivoessa voidaan keskittyä vain yhteen em. soittimista.

Soitinkaruselliin voivat osallistua myös instrumenttiopetuksessa olevat nuoret oppilaat, hyvänä vaihtoehtona instrumenttioppilaille on myös kuoro.

Ukuleleryhmä

on yli 5-vuotiaille tarkoitettuja ryhmä, joissa harjoitellaan musiikin perusasioita monipuolisesti laulaen, liikkuen, improvisoiden, kuunnellen ja tietenkin soittaen. Tunneilla soitetaan ukulelen lisäksi tuttuja rytmisoittimia, rumpuja ja laattasoittimia. Oppitunneista saa enemmän irti, kun oppilaalla on oma soitin kotiharjoittelua varten. Siksi suosittelemme lämpimästi oman soittimen hankkimista.

Ukuleleryhmään voivat osallistua myös instrumenttiopetuksessa olevat nuoret oppilaat, hyvänä vaihtoehtona instrumenttioppilaille on myös kuoro.

Kanteleryhmä

on yli 5-vuotiaille tarkoitettuja ryhmä, joissa harjoitellaan musiikin perusasioita monipuolisesti laulaen, liikkuen, improvisoiden, kuunnellen ja tietenkin soittaen. Tunneilla soitetaan kanteleen lisäksi tuttuja rytmisoittimia, rumpuja ja laattasoittimia. Oppitunneista saa enemmän irti, kun oppilaalla on oma soitin kotiharjoittelua varten. Siksi suosittelemme lämpimästi oman soittimen hankkimista.

Kanteleryhmään voivat osallistua myös instrumenttiopetuksessa olevat nuoret oppilaat, hyvänä vaihtoehtona instrumenttioppilaille on myös kuoro.

Viuluryhmä

on yli 5-vuotiaille tarkoitettu ryhmä, jossa harjoitellaan viulunsoittoa, lauletaan, leikitään sekä soitetaan muskarisoittimilla. Viulunsoitossa edetään oppilaiden tahdissa, mutta toivomme että oppilas olisi aiemmin osallistunut johonkin musiikkiopiston muskariin.  Oppitunneista saa enemmän irti, kun oppilaalla on oma soitin kotiharjoittelua varten. Meillä on jonkin verran pieniä lainasoittimia tarjolla, mutta suosittelemme lämpimästi myös oman soittimen hankkimista.

Kuorot

Kipinä-kuoro on 6–12-vuotiaille tarkoitettu kuoro Kotkassa.

Kirviset-kuoro toimii Haminassa. Kuoroon voi tulla eskarilaisesta alkaen, yläikärajaa ei ole. Kuorossa saa musiikin ilon lisäksi, iloa ystävistä ja yhdessä tekemisestä. Kuorolaulu kehittää musiikillisia valmiuksia ja tukee instrumenttiopintoja. Kuorossa lauletaan yksiäänisestä moniääniseen, helposta vaikeaan, kuorolaisten toiveet huomioiden.

Musiikkiopiston instrumenttioppilaille kuoro on ilmainen.

Koululaisten musakerhot

Musakerhossa tutustutaan musiikkiin monipuolisesti musisoiden ottaen huomioon oppilaiden taitotaso sekä toiveet ohjelmistosta. Musakerhossa opitaan musiikin perusasioita monipuolisesti laulaen, liikkuen, improvisoiden, kuunnellen ja soittaen. Toiminnallisilla tunneilla käytetään monipuolisesti eri soittimia ja tutustutaan laajan soitinvalikoimaan. Musakerho antaa hyvän pohjan mahdollisille tuleville soitinopinnoille.